Szolgáltatásaink

Minden vállalatnak érdemes kiszámolnia, hogy megéri-e kiszerveznie a bérszámfejtési tevékenységét, mivel a legtöbb esetben ez igen költséghatékony megoldás. Az outsourcing szolgáltatás igénybevételével megspórolható a munkaügyi ügyintézők, illetve a bérszámfejtők munkabére, szakmai továbbképzésük költségei, az általuk használt eszközök működtetésének költségei, illetve a szabadságolásukból, esetleges betegség miatti távollétükből eredő helyettesítési problémák és egyéb kiadások.

Bérszámfejtés

 • Jelenléti ívek rögzítése – Online munkaidő rögzítés lehetősége,
 • Letiltások, levonások kezelése,
 • Megbízási díjak, tiszteletdíjak és osztalékok számfejtése,
 • Nem rendszeres juttatások kezelése (prémium, jutalom, mozgó-bér),
 • Egyéni és csoportos bérszámfejtés,
 • Kilépők soron kívüli számfejtése,
 • Társadalombiztosítási ellátások szabályszerű számfejtése,
 • Alkalmi munkavállaló kezelése,
 • Bérjegyzékek elektronikus átadása,
 • Főkönyvi feladás integrált rendszeren belül – igény esetén egyéb formában,
 • Havi adóbevallás (1..08) elkészítése – igény esetén Ügyfélkapun keresztül történő továbbítása,
 • Bérek, adók és járulékok utalási listájának elkészítése,
 • Munkavállalók kérésére kereseti igazolás kiállítása,
 • Év végén adó- és járulékigazolások kiadása – igény esetén adóbevallások elkészítése,
 • Társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak — minden jogszabálynak és előírásnak megfelelő — megállapítása nem könnyű feladat, hiszen a járulékszabályok, az adószabályok, a Munka Törvénykönyve naprakész tudását követeli meg a kifizetőhelyeken dolgozó kollégáktól.

Ha a munkáltató által foglalkoztatottak száma a 100 főt meghaladja, vagy tartósan – hat egymást követő hónapban – eléri, úgy a foglalkoztató köteles Társadalombiztosítási kifizetőhelyet létrehozni.

Segítjük az Ön vállalkozását Társadalombiztosítási kifizetőhely létrehozásában, illetve működtetésében, valamint képviseljük cégét az esetleges Kifizetőhelyi ellenőrzések során.

Ellátandó feladatok részletezése;

 • Folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása,
 • Táppénz igények elbírálása, folyamatos számfejtése,
 • Csecsemőgondozási díj (CSED) és Gyermekgondozási Díj (GYED) jogosultság elbírálása, számfejtése,
 • Baleseti táppénz igény elbírálása, számfejtése, ügyintézése
 • A kifizetett pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése, (Havi és negyedéves statisztikák),
 • Jogalap nélkül felvett ellátások esetén – határozat kiadásával – a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett ellátások Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása,
 • Keresőképtelenség miatt kieső idők nyomon követése.